cent

  adjectiu
 1. cien. Un vell de més de cent anys, un viejo de más de cien años.
 2. [centè] cien, ciento, centésimo. L'any cent, el año cien. El quilòmetre, la pàgina cent, el kilómetro, la página cien.
 3. dir (o fer) més de cent vegades decir (o hacer) más de cien (o mil) veces.
 4. masculí
 5. [nombre] ciento. Va sortir premiat el cent, salió premiado el ciento.
 6. [pl: cents, centes] [centenar] ciento, centenar. A tant el cent, a tanto el ciento. N'hi havia a cents, los había a cientos.
 7. cent per cent cien por cien, ciento por ciento.
 8. de cada cent els noranta-nou [la majoria] nueve de cada diez.
 9. per cent por ciento. Al deu per cent, al diez por ciento.