córrer

  verb intransitiu
 1. correr. Corren per agafar l'autobús, corren para coger el autobús.
 2. [anar de pressa, afanyar-se] correr. Llegint, no corris tant, no corras tanto, leyendo.
 3. [moure's les coses] correr. Els núvols corren, las nubes corren.
 4. [circular] correr. Corre un vent!, ¡corre un viento!
 5. [el temps] correr.
 6. [interessos, rendes, etc] correr. Els pagaments corren des de gener, los pagos corren desde enero.
 7. [circular apressadament] correr. Va córrer d'una banda a l'altra per trobar un pegot, corrió de un lado para otro para encontrar un zapatero.
 8. [una notícia, una publicació] correr.
 9. [una malaltia, una epidèmia] correr.
 10. [monedes] correr.
 11. [ésser usual] correr. Els costums que corren avui dia, las costumbres que corren hoy en día.
 12. [lliscar] correr, deslizarse pron. El tren corre sobre raïls, el tren corre sobre raíles.
 13. [estendre's en certa direcció] correr, extenderse pron. La serralada corre d'est a oest, la cordillera corre de este a oeste.
 14. figuradament [a la perdició, a la catàstrofe] correr.
 15. figuradament [ésser en algun lloc] andar. Aquest llibre corria per casa, este libro andaba por casa.
 16. a més (o a tot) córrer a más (o a todo) correr, a toda prisa.
 17. ara hi corro! familiarment ¡espérate sentado!
 18. arrencar (o començar, o posar-se) a córrer echar (o echarse) a correr.
 19. córrer com un llamp (o com el vent) correr como un rayo.
 20. córrer en correr en, correr. Córrer en la marató, correr la (o en la) maratón.
 21. corre que correràs corre que te corre, corriendo sin parar.
 22. deixa-ho córrer! ¡deja eso!, ¡déjalo!
 23. deixar córrer dejar correr (o estar).
 24. engegar a córrer familiarment echar a correr.
 25. per més que corris no arribaràs (o aplegaràs) més aviat familiarment no por mucho madrugar amanece más temprano.
 26. verb transitiu
 27. [un producte] correr. Corre sabates, corre zapatos.
 28. [fer moure, canviar de lloc] correr. Córrer els botons, correr los botones.
 29. [arrossegar] correr. Córrer una cadira cap a la dreta, correr una silla hacia la derecha.
 30. [les cortines, l'estor] correr.
 31. [travessar] correr, recorrer. He corregut tot Europa, he corrido toda Europa.
 32. [estar exposat] correr. Córrer un perill, correr un peligro.
 33. [fer córrer] correr. El caçador corria una llebre, el cazador corría una liebre.
 34. [els braus] correr, lidiar.
 35. figuradament correr por. La notícia ha corregut tot Barcelona, la noticia ha corrido por toda Barcelona.
 36. fer córrer [robar] correr.