distància

  femení
 1. distancia.
 2. a distància [lluny, de lluny] a distancia.
 3. a distància [en el temps] a distancia.
 4. a una distància respectable a respetable (o considerable) distancia, a una respetable (o considerable) distancia.
 5. distància angular distancia angular.
 6. distància zenital (o polar) astronomia distancia cenital.
 7. escurçar les distàncies acortar las distancias.
 8. guardar (o mantenir) les distàncies guardar (o mantener) las distancias.
 9. tenir (o mantenir) a distància mantener (o tener) a distancia.