dotzè
| -ena

    adjectiu i masculí i femení
  1. [ordinal] duodécimo -ma, doce, doceno -na p fr. Ocupa el dotzè lloc, ocupa el duodécimo puesto.
  2. adjectiu i masculí
  3. [partitiu] doceavo -va, dozavo -va. Una dotzena part, una doceava parte. Un dotzè, un doceavo.
  4. en dotzè arts gràfiques en dozavo.
  5. femení
  6. [conjunt de dotze unitats] docena. Una dotzena de mocadors, una docena de pañuelos.
  7. a dotzenes [venda] a (o por) docenas. Els ous es venen a dotzenes, los huevos se venden por docenas.
  8. dotzena de frare familiarment [tretze] la docena del fraile.