dur
| -a

  adjectiu
 1. duro -ra. Dur com un os, duro como un hueso.
 2. [poc bla o flexible] duro -ra. Un ou dur, un huevo duro. Pa dur, pan duro.
 3. duro -ra. Aquesta aixeta va dura, este grifo va duro.
 4. [difícil] duro -ra. Una tasca molt dura, una tarea muy dura.
 5. figuradament duro -ra, resistente, insensible. Ésser dur d'orella, ser duro de oído.
 6. figuradament duro -ra. Tenir el cor dur, tener el corazón duro.
 7. figuradament [faccions] duro -ra.
 8. figuradament [estil] duro -ra.
 9. [colors, tons] duro -ra.
 10. anar dur ir (o estar) estreñido, padecer (o tener) estreñimiento.
 11. tenir el cap (o la closca, o la testa, etc) dur (o dura) (o ésser dur de cap, o ésser un cap dur, o ésser dur) tener la cabeza dura, ser duro de mollera. 12. Vegeu també:
  dur1