eixida

    femení
  1. [sortida] salida.
  2. construcció [en un edifici] patio m.
  3. plural [afores] afueras.
  4. anar d'eixida poc freqüent anar eixit