element

  masculí
 1. elemento. Els elements d'una màquina, los elementos de una máquina. L'aire és l'element dels ocells, el aire es el elemento de los pájaros.
 2. química elemento. Element natiu, elemento nativo.
 3. [individu, grup] elemento. En Joan és un bon element, Juan es un buen elemento. L'element militar, el elemento militar.
 4. plural [mitjans] elementos.
 5. plural [nocions, principis fonamentals] elementos.
 6. els quatre elements [aire, foc, terra, aigua] los cuatro elementos.
 7. ésser un bon element [ésser una bona peça] ser un buen elemento.
 8. estar (o trobar-se, o viure) en el seu (o fora del seu) element figuradament estar (o vivir) en su (o fuera de su) elemento.
 9. l'element humit poèticament el líquido elemento.
 10. quin element! familiarment ¡menudo elemento! (o ¡menudo ejemplar!), ¡qué elemento!