escot

    masculí
  1. [part a pagar] escote.
  2. [escotat] escote, descote p fr.
  3. [adorn en l'escotat] escote.
  4. [part del bust o de l'esquena al descobert] escote.
  5. pagar l'escot pagar a escote.