exemplar

    adjectiu
  1. ejemplar. Una mort exemplar, una muerte ejemplar.
  2. masculí
  3. ejemplar.
  4. arts gràfiques ejemplar. D'aquest llibre, n'han tirat mil exemplars, de este libro han tirado mil ejemplares.