fit
| -a

    adjectiu
  1. [ulls, mirada] fijo -ja. Els ulls fits en el seu semblant, los ojos fijos en su semblante.
  2. fit a fit (o de fit a fit) [fixament] de hito en hito, fijamente, con fijeza. No li agrada que el mirin fit a fit, no le gusta que lo miren de hito en hito.
  3. femení
  4. [senyal] hito m, mojón m.
  5. figuradament [moment, fet important] hito m. La Revolució d'Octubre és una fita en la història, la Revolución de Octubre es un hito en la historia.
  6. figuradament [objectiu] objetivo m, meta. He aconseguit la fita que em vaig proposar, he conseguido el objetivo que me propuse.