flequer
| -a

    masculí i femení
  1. [el qui fa pa] panadero -ra, hornero -ra p fr.
  2. [el qui ven pa] panadero -ra.