fogar1

    masculí
  1. [de forn, caldera] hogar, fogón.
  2. [llar] hogar.
  3. figuradament [bressol] cuna f. Sumer, fogar de civilitzacions, Sumer, cuna de civilizaciones.
  4. figuradament [d'un mal] nido, vivero, fuente f, semilla f, semillero. Un fogar d'infeccions, un nido de infecciones. Un fogar de discussions, un vivero de disputas.  5. Vegeu també:
    fogar2