fort
| -a

  adjectiu
 1. fuerte. Un home fort com un roure, un hombre fuerte como un roble.
 2. [poderós] poderoso -sa. Un argument fort, un argumento poderoso.
 3. [intens, concentrat] fuerte, intenso -sa. Una forta nevada, una fuerte nevada.
 4. [fortificat] fuerte, fortificado -da. Plaça forta, plaza fuerte.
 5. [gran] fuerte, grande, considerable, importante. Una forta suma, una suma considerable.
 6. [olor] acre, fuerte.
 7. [moneda] fuerte.
 8. [paraules] fuerte, grosero -ra, gordo -da, malsonante, grueso -sa.
 9. [usat adverbialment] fuerte. Parleu més fort, hable más fuerte.
 10. [usat adverbialment] fuerte, duro. Pegar fort, pegar fuerte.
 11. ésser fort estar fuerte. Ésser fort en matemàtiques, estar fuerte en matemáticas.
 12. fer-se fort [en un lloc] hacerse fuerte.
 13. fer-se fort [en una actitud, una opinió, etc] hacerse fuerte.
 14. masculí
 15. fuerte. Els forts abusen dels febles, los fuertes abusan de los débiles.
 16. marina, marítim i ciències militars fuerte.
 17. [moment culminant] punto (o momento) culminante, más recio. Al fort del combat, en lo más recio del combate.
 18. fuerte, lo mío (o tuyo, o suyo, etc). El seu fort són les matemàtiques, su fuerte (o lo suyo) son las matemáticas.
 19. interjecció
 20. ¡te (o le, o nos, etc) está bien!, ¡te (o le, o nos, etc) está bien empleado! T'ha pegat? Fort!, perquè hi anaves, ¿te ha pegado? ¡Te está bien empleado por ir con él!