fulla

  femení
 1. botànica hoja. Un arbre sense fulles, un árbol sin hojas. Fulla caduca, hoja caduca.
 2. botànica [pètal] hoja, pétalo m.
 3. [d'una eina tallant] hoja. La fulla d'un ganivet, la hoja de un cuchillo.
 4. [d'una porta, d'una finestra] hoja.
 5. a qui no li agradi que s'hi posi fulles figuradament i familiarment a quien le pique que se rasque.
 6. fulla abraçadora botànica hoja abrazadora.
 7. fulla acicular botànica hoja acicular.
 8. fulla d'afaitar hoja de afeitar, cuchilla.
 9. fulla de cep [pàmpol] hoja de parra.
 10. fulla oval botànica hoja aovada.
 11. fulla seca hoja seca.
 12. fulla serrada botànica hoja aserrada.
 13. tremolar com una fulla figuradament i familiarment estar como (o hecho) un flan, temblar como un azogado.