gat
| -a

  adjectiu
 1. familiarment [embriac] borracho -cha.
 2. masculí
 3. zoologia [Felis catus] gato.
 4. [bot petit] zaque, bota f pequeña.
 5. [arma] gato.
 6. mecànica gato, cric.
 7. ictiologia [Scyliorhinus canicula] pintarroja f.
 8. figuradament i familiarment [borratxera] cogorza f, mona f, curda f, turca f.
 9. a gat vell no li diguis moixina a perro viejo no hay tus tus.
 10. caure sempre de potes (o de quatre potes) com els gats (o els gats sempre cauen de potes) figuradament tener el santo de cara.
 11. donar (o vendre) gat per llebre figuradament i familiarment dar gato por liebre.
 12. el Gat amb botes el Gato con botas.
 13. ésser un gat vell ser gato viejo.
 14. estar com gat i gos (o com el gat i el gos) estar como el perro y el gato, andar (o vivir) como perros y gatos.
 15. gat cerval zoologia [linx] gato cerval, lince.
 16. gat d'algàlia zoologia [civeta] gato de algalia.
 17. gat d'Angora zoologia gato de Angora.
 18. gat dels frares bromista.
 19. gat de mar (o de nau, o de vaixell, etc) marina, marítim grumete, aprendiz de marinero.
 20. gat d'escaleta [serjant] gato.
 21. gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou figuradament i familiarment gato escaldado del agua fría huye, de los escarmentados salen los avisados.
 22. gat mesquer zoologia [geneta] jineta f.
 23. gat persa zoologia gato persa.
 24. gat salvatge zoologia [Felis sylvestris] gato montés.
 25. gat siamès zoologia gato siamés.
 26. haver-hi gat amagat haber gato encerrado.
 27. i vet aquí un gat, i vet aquí un gos, i vet aquí que el conte ja s'ha fos (o darrere la porta hi ha un gat, vet aquí el conte acabat) familiarment [acabament d'un conte] y colorín, colorado, este cuento se ha acabado, y vivieron felices y comieron perdices.
 28. quan el gat no hi és les rates ballen (o van per la cuina) cuando el gato no está los ratones bailan.
 29. quatre gats figuradament i familiarment cuatro gatos. A la reunió només hi anaren quatre gats, a la reunión solo fueron cuatro gatos.
 30. què sap el gat de fer culleres? ¿qué sabe el herrero de cucharas de palo?, zapatero a tus zapatos
 31. rentar-se com els gats figuradament i familiarment lavarse a lo gato.
 32. semblar un gat escorxat estar hecho un espárrago (o un fideo, o un palillo).
 33. tenir un gat (o estar gat) figuradament i familiarment [estar borratxo] estar (o andar) curda.
 34. femení
 35. gata.
 36. ciències militars gata.
 37. marina, marítim gata, aparejo m de gata.
 38. gata maula (o moixa) mosquita muerta.
 39. gata rabiosa botànica [ranuncle bulbós] hierba velluda.