general

  adjectiu
 1. general. Amnistia general, amnistía general. L'opinió general, la opinión general.
 2. [freqüent, usual] general, común. Un cas molt general, un caso muy general.
 3. en general [en conjunt] en general. En general ens ha agradat, en general nos ha gustado.
 4. en general [normalment] en general, por lo general. A la tardor, en general, plou, en otoño, en general, llueve.
 5. les generals de la llei dret las generales de la ley.
 6. adjectiu i masculí
 7. cristianisme general. Vicari general, vicario general.
 8. masculí ciències militars
 9. general. General de brigada, de divisió, general de brigada, de división.
 10. general en cap general en jefe.