guarnir

    verb transitiu
  1. [fornir d'adornaments] guarnecer, adornar, engalanar, ornamentar. Guarnir un vestit amb llaços, botons, puntes, guarnecer un vestido con lazos, botones, puntas.
  2. [un animal de tragí] aparejar, enjaezar.
  3. figuradament [vestir estrafolàriament] emperejilar, emperifollar.
  4. [irònicament] figuradament [entabanar] engatusar, engañar, embaucar. T'has deixat ben guarnir!, ¡como te has dejado engatusar!
  5. arts gràfiques guarnecer.
  6. marina, marítim guarnir.
  7. verb pronominal
  8. [vestir-se estrafolàriament] emperifollarse, emperejilarse.