i2

    conjunció
  1. y. Treballa dia i nit, trabaja día y noche. I tu, què faràs?, ¿y tú, qué vas a hacer?
  2. [davant de paraules que comencin per i o hi, llevat de hie] e. Petit i insignificant, pequeño e insignificante.  3. Vegeu també:
    i1