institució

    femení
  1. [acció d'instituir] institución.
  2. dret [organisme] institución.
  3. institució d'hereu [Cat] dret institución de heredero.