llit

  masculí
 1. cama f, lecho.
 2. [suport del llit] cama f.
 3. [jaç] lecho, echadero p fr, yacija f p fr. Un llit de fullam, un lecho de hojarasca.
 4. [d'un carro] cama f, lecho, suelo.
 5. [de palla, sorra, etc] cama f, lecho, camada f, capa f.
 6. [d'un mar, d'un llac] lecho, fondo.
 7. construcció [d'un maó, d'una pedra] lecho.
 8. anar (o anar-se'n, o ficar-se) al llit (amb algú) familiarment acostarse con alguien.
 9. anar-se'n al llit irse a la cama.
 10. botar (o saltar) del llit saltar de la cama.
 11. deixar el llit (o deixar de fer llit) levantarse, dejar la cama.
 12. ésser al llit estar en (o en la) cama.
 13. fer (desfer) el llit [parar o desparar el llit] hacer (deshacer [o levantar]) la cama.
 14. fer llit (o estar al llit) [estar allitat] estar en cama, guardar cama, hacer cama.
 15. fer llit a part dormir en camas separadas.
 16. ficar-se (o posar-se) al llit echarse en la cama, meterse en la cama.
 17. ficar-se (o posar-se) al llit [allitar-se] estar en (o en la) cama, guardar (o hacer) cama.
 18. fill del primer llit hijo del primer matrimonio.
 19. llit de dolor [d'un malalt] lecho del dolor.
 20. llit de mort lecho de muerte (o mortuorio).
 21. llit de morts (o de cossos) [baiard per als morts] andas, féretro.
 22. llit de roses (o d'espines) figuradament lecho de rosas (o de espinas).
 23. llit fluvial (o de riu) lecho fluvial (o de río).
 24. llit nupcial lecho nupcial.
 25. morir al llit morir en la cama, morir de muerte natural.