lliurar

  verb transitiu
 1. entregar. Ens lliuraran la comanda a domicili, nos entregarán el pedido a domicilio. Lliuraren el castell a l'enemic, entregaron el castillo al enemigo.
 2. entregar. Lliurà l'ànima, entregó el alma.
 3. entregar. Ha lliurat el seu còmplice a la justícia, ha entregado a su cómplice a la justicia.
 4. comerç i mercat [girar lletres, etc] librar, girar.
 5. lliurar batalla (o combat) librar batalla (o combate).
 6. verb pronominal
 7. entregarse. Lliurar-se als invasors, entregarse a los invasores.
 8. [una dona] entregarse.
 9. [donar-se sense reserva] entregarse, darse por entero, consagrarse. Lliurar-se a la lectura, entregarse a la lectura.
 10. darse, entregarse. Es lliurà a excessos de tota mena, se entregó a excesos de todo tipo.
 11. abandonarse, entregarse, ceder intr. No et lliuris a la desesperació, no te abandones a la desesperación.