llum

  femení
 1. [agent físic] luz.
 2. luz, electricidad, corriente. Aquest aparell gasta molta llum, este aparato gasta mucha luz.
 3. anatomia [d'un budell, d'una artèria, etc] luz.
 4. [diàmetre] luz, diámetro m, calibre m.
 5. construcció [dimensió entre dos suports] luz.
 6. figuradament [allò que il·lumina l'esperit] luz. La llum de la raó, la luz de la razón.
 7. figuradament luz. Aquests detalls han portat molta llum a la qüestió, estos detalles han arrojado mucha luz sobre la cuestión.
 8. a mitja llum a media luz.
 9. a plena llum a plena luz, a la luz del día.
 10. a plena llum figuradament al desnudo.
 11. donar a llum [parir] dar a luz.
 12. donar (o treure, o fer sortir) a llum [publicar] dar a luz, sacar a luz.
 13. fer llum dar luz.
 14. llum artificial luz artificial.
 15. llum cendrosa (o cinèria) luz cenicienta (o cinérea).
 16. llum de Sant Elm [foc de Sant Elm] fuego de Santelmo.
 17. llum elèctrica luz eléctrica.
 18. llum natural luz natural.
 19. llum negra (o de Wood) física luz negra.
 20. llum zenital luz cenital.
 21. llum zodiacal luz zodiacal.
 22. que es faci (o que hi hagi) la llum! ¡hágase la luz!
 23. sortir a la llum [manifestar-se] salir a la luz.
 24. sortir (o venir) a llum (o veure la llum) [néixer] ver la luz del día.
 25. masculí
 26. [aparell] luz f, lámpara f.
 27. automòbil, automobilisme [d'un cotxe] luz f.
 28. automòbil, automobilisme [del davant] faro, luz f.
 29. encendre el llum encender (o dar) la luz.
 30. estar com un llum estar como una regadera, estar como (o más loco que) un cencerro.
 31. llum de bengala luz de bengala (o bengala).
 32. llum de carretera (o llarg) automòbil, automobilisme luz de carretera (o larga).
 33. llum de ciutat automòbil, automobilisme luz de población.
 34. llum d'encreuament (o curt) automòbil, automobilisme luz de cruce.
 35. llum de peu lámpara de pie.
 36. llum de posició automòbil, automobilisme luz de posición.
 37. llum de situació marina, marítim luz de situación.
 38. llum d'oli (o de ganxo) candil.
 39. llum intermitent automòbil, automobilisme luz intermitente.