'ls

    pronom
  1. [plural de el, darrere verb o pronom acabats en vocal altra que u] los. Compta'ls bé!, ¡cuéntalos bien! Dona-me'ls, dámelos.
  2. [plural de li, darrere verb acabat en vocal altra que u] les. Explica'ls la lliçó, explícales la lección.