mal
| -a

  adjectiu
 1. [sempre anteposat al substantiu] malo -la, mal [delante de substantivo masculino]. Mala notícia, mala noticia. És un mal home, es un hombre malo (o un mal hombre). El peix fa mala olor, el pescado despide mal olor (o un olor malo).
 2. [en expressions de maledicció] mal -la. Mala bèstia!, ¡mal bicho!, ¡mala bestia! Mal parit!, ¡mal nacido! Mal llamp t'arreplegui!, ¡mal rayo te parta!
 3. a males (o a les males) a malas (o a las malas).
 4. de mal [seguit d'infinitiu] malo de. Una feina de mal fer, un trabajo malo de hacer.
 5. fer de mal [seguit d'infinitiu] ser malo de. Fa de mal dir, es malo de decir.
 6. fer mal fet hacer mal. Fas mal fet de plorar, haces mal en llorar.
 7. mal serà que... malo será (o malo ha de ser) que... Mal serà que no aprovem cap assignatura, malo será que no aprobemos ninguna asignatura.
 8. ni un mal... ni un mal (o un mal) No teníem ni un mal tros de pa, no teníamos ni un mal pedazo de pan.
 9. masculí
 10. [dany material o moral] mal, daño. Ningú no li vol mal, nadie le desea ningún mal (o daño).
 11. [desgràcia] mal, desgracia f, calamidad f. Els mals mai no venen sols, los males nunca vienen solos.
 12. [aspecte dolent] mal. El mal és que..., el mal está en que...
 13. [negació del bé] mal. Induir al mal, inducir al mal.
 14. [malaltia] mal, enfermedad f.
 15. [dolor] dolor, daño. Mal de costat, dolor de costado. Em fa mal, me hace daño.
 16. [ferida] daño. M'he fet mal al colze, me he hecho daño en el codo.
 17. a (o als) grans mals, grans remeis a grandes males, grandes remedios.
 18. fer mal doler, hacer daño. El tall al genoll em fa molt de mal, el corte de la rodilla me duele mucho (o me hace mucho daño).
 19. fer mal hacer (o causar) daño, lastimar. No li feu cap mal, no le hagáis ningún daño.
 20. fer mal dañar, hacer daño. Els freds han fet mal a les collites, el frío ha dañado las cosechas.
 21. fer-se mal hacerse daño, lastimarse.
 22. fer venir mal de cap dar dolor de cabeza (o jaqueca).
 23. mal anglès medicina raquitismo.
 24. mal caduc (o de Sant Pau) medicina [epilèpsia] mal caduco (o de corazón).
 25. mal d'altura (o de muntanya) medicina mal de altura (o de montaña).
 26. mal de cap medicina dolor de cabeza.
 27. mal de coll medicina dolor de garganta.
 28. mal de cor [defalliment] ahílo.
 29. mal de costat dolor de costado.
 30. mal de mar mareo.
 31. mal de molts, conhort de boigs figuradament i familiarment mal de muchos, consuelo de tontos.
 32. mal de panxa familiarment medicina dolor de tripa (o barriga).
 33. mal de queixal medicina dolor de muelas.
 34. mal de ronyons medicina dolor de riñones.
 35. mal de Sant Llàtzer medicina [elefantiasi] mal de San Lázaro.
 36. mal de Sant Llàtzer medicina [lepra] mal de San Lázaro, lepra, malatía.
 37. mal de Sant Roc medicina silicosis.
 38. mal d'estómac medicina dolor de estómago.
 39. mal de ventre medicina dolor de vientre (o de barriga fam, o de tripa fam).
 40. mal d'ofegor medicina asma, ahogo, disnea.
 41. mal dolent (o lleig) medicina cáncer.
 42. mal donat embrujo, hechizo (o hechicería).
 43. mal d'orella medicina dolor de oídos.
 44. mal d'ull mal de ojo, aojamiento.
 45. mal francès medicina [sífilis] mal francés.
 46. mal haja! (o mal hagueu!) ¡mal haya!, ¡maldito sea! Mal haja el diable!, ¡mal haya el diablo!
 47. mal menor familiarment mal menor.
 48. mal per mal figuradament i familiarment mal por mal.
 49. no hi ha mal que duri cent anys, ni cos que no el pugui resistir no hay mal que cien años dure.
 50. posar mal [entre dues o més persones] sembrar cizaña.
 51. posar mal allà on no n'hi ha ver mal en todas partes.
 52. prendre mal hacerse daño, lastimarse. Ves amb compte, no prenguis mal!, ¡ten cuidado, no te hagas daño!
 53. prendre mal accidentarse, tener (o sufrir) un accidente. Han pres mal amb el cotxe, han tenido un accidente con el coche.
 54. tenir mal de cor figuradament tener el estómago en los pies (o en los talones).
 55. veure mal [en alguna cosa] ver mal.
 56. adverbi
 57. [usat generalment precedint un participi passat en funció adjectiva] [no gens bé] mal. Una cosa mal feta, una cosa mal hecha. Si mal no recordo, si mal no recuerdo.
 58. [en expressions de maledicció] ¡así...!, ¡ojalá...! Mal et morissis!, ¡así te mueras!
 59. [en posició inicial] [difícilment] mal. Mal pot explicar-ho si ell mateix no ho entén, mal puede explicarlo si él mismo no lo entiende.
 60. anar (o tombar) a mal [empitjorar] ir a menos, ir de mal en peor.
 61. mal que [encara que] mal que, aunque. Mal que rebentis, no et donaré un cop de mà, aunque revientes, no te echaré una mano.
 62. mal que bé mal que bien.