meta

    femení
  1. història [del circ] meta.
  2. esports meta.
  3. figuradament [fi] meta, fin m.
  4. familiarment [mamella] teta.
  5. fer metes [mamar] mamar, tomar el pecho.
  6. metes de burra botànica [bossa] mano de mortero.