mostrar

    verb transitiu
  1. [fer veure] mostrar, enseñar. Us mostraré tots els vestits que fabriquem, os mostraré todos los vestidos que fabricamos.
  2. [amb un gest, un signe] indicar, señalar. Ens ho mostrà amb el dit, nos lo indicó con el dedo.
  3. [deixar veure] enseñar, mostrar. Quan riu, mostra unes dents de cavall, cuando se ríe muestra unos dientes de caballo.
  4. figuradament [palesar] mostrar, dar muestra de. Va mostrar un gran coratge, mostró un gran coraje.
  5. verb pronominal
  6. mostrarse, dejarse ver. El rei es mostrà a la multitud, el rey se mostró a la multitud.
  7. [prendre una actitud] mostrarse. Es mostrà molt despectiu, se mostró muy despectivo.