mot

  masculí
 1. gramàtica palabra f. Un mot de quatre síl·labes, una palabra de cuatro sílabas.
 2. gramàtica palabra f, voz f, vocablo, término. Mots nous, términos nuevos.
 3. [en una carta] línea f, letra f. Li vaig escriure quatre mots, le escribí unas líneas (o dos letras).
 4. informàtica palabra.
 5. agricultura [en un rec] ataguía f.
 6. agafar (o prendre) algú pel (o al, o del) mot coger (o tomar) la palabra a alguien.
 7. dir el primer mot que li ve a la boca (o a tomb) decir lo primero (o la primera palabra, o lo que) viene (o se le viene) a la boca.
 8. mot a mot (o mot per mot) [literalment] palabra por palabra.
 9. mot clau palabra clave.
 10. mot d'ordre contraseña, santo y seña.
 11. mots encreuats (o enreixats) crucigrama, palabras cruzadas.
 12. no dir mot [no dir res] no decir (o hablar) palabra (o ni palabra).
 13. no poder treure (o arrencar) mot (o un mot) [a algú] no poder sacarle una palabra de la lengua.
 14. no tornar mot [no respondre] dar la callada por respuesta.
 15. sense dir ni un mot sin decir palabra (o una palabra). Va aguantar sense dir ni un mot, aguantó sin decir palabra.
 16. mot agut (pla, esdrúixol) gramàtica palabra aguda (llana, esdrújula).