mut
| -uda

    adjectiu i masculí i femení
  1. mudo -da.
  2. adjectiu
  3. gramàtica [lletra] mudo -da.
  4. figuradament mudo -da. Va restar mut tot el temps, permaneció mudo todo el rato.
  5. figuradament mudo -da. Mut d'admiració, mudo de admiración.
  6. teatre mutis.
  7. fer muts (o fer muts i a la gàbia) figuradament i familiarment hacer mutis, callar (o cerrar) el pico, callar (o cerrar) la boca.