o2

    conjunció
  1. o [o u, delante de palabra empezada en o o en ho]. O tu o jo, o tú o yo. Un dia o altre arribarà, llegará un día u otro.
  2. o... o bé... (o bé... o bé..., ...o bé...) o... o..., bien... bien..., bien... o bien..., o bien... o bien..., bien sea... o bien... Tu o bé jo, o tú o yo. Dona-li-ho a l'Enric, o bé a en Pep, dáselo bien a Enrique, bien (o o bien) a Pepe.
  3. interjecció
  4. oh!.  5. Vegeu també:
    o1