obeir

    verb transitiu
  1. obedecer. Obeir els pares, obedecer a los padres. Obeir la llei, obedecer la ley.
  2. figuradament obedecer. La nau no obeïa el timó, la nave no obedecía al timón.
  3. verb intransitiu
  4. obedecer. La meva visita obeeix al desig de saludar-vos, mi visita obedece al deseo de saludarle.