olor

    femení
  1. olor m. La col fa una olor forta, la col tiene un olor fuerte.
  2. [perfum] perfume. Un flascó d'olor, un frasco de perfume.
  3. fer bona (o mala) olor oler bien (o mal).
  4. fer olor de oler a. Aquest perfum fa olor de roses, este perfume huele a rosas.
  5. morir en olor de santedat figuradament [amb fama de sant] morir en olor de santidad.