orella

  femení
 1. anatomia oreja.
 2. [estructura interna] oído m. Em fa mal l'orella, me duele el oído.
 3. [bona oïda] buen oído m. Tenir orella, tener buen oído.
 4. [d'una sabata] oreja.
 5. [d'un martell] oreja.
 6. [nansa] oreja.
 7. [d'una butaca] oreja.
 8. agricultura [orelló] orejera, vertedera.
 9. botànica [gírgola] seta [del género "pleuroto"].
 10. a cau d'orella al oído.
 11. anar calent d'orelles figuradament i familiarment [estar embriac] estar borracho.
 12. arribar una cosa a orelles d'algú llegar una cosa a oídos (o a conocimiento) de alguien.
 13. clavar una fregada d'orelles figuradament [renyar] calentar las orejas, echar un rapapolvo, dar para el pelo.
 14. donar (o prestar) orella figuradament i familiarment [escoltar] dar (o prestar) oídos (u oído p fr).
 15. donar (o prestar) orella figuradament i familiarment [creure] dar (o prestar) oídos (u oído p fr), dar crédito.
 16. dreçar les orelles (o l'orella) (o parar l'orella) figuradament [posar molta atenció] aguzar (o alargar) el oído (o los oídos), aguzar las orejas.
 17. dur d'orella duro (o tardo) de oído.
 18. ensenyar l'orella figuradament [mostrar les intencions] asomar (o descubrir, o enseñar) la oreja, vérsele a uno la oreja (o el plumero).
 19. entrar per una orella i sortir per l'altra figuradament i familiarment [una cosa] entrar por un oído y salir por el otro.
 20. escoltar amb totes les seves orelles figuradament i familiarment [escoltar atentament] ser todo oídos.
 21. escurar-se les orelles [treure la cera] limpiarse los oídos.
 22. estirar les orelles a algú figuradament [castigar] calentar las orejas a alguien, tirar de las orejas a alguien.
 23. estirar l'orella al gat figuradament [jugar a cartes] tirar de la oreja a Jorge.
 24. fer orelles de marxant figuradament [fer el sord] hacer orejas (u oídos) de mercader.
 25. obrir l'orella a una proposició figuradament [mostrar-se disposat a acollir-la] dar (o prestar) oídos (u oído p fr) a una proposición.
 26. orella d'ase botànica [trompeta] trompeta de los muertos.
 27. orella d'ase botànica [Ofidea onotica] oreja de asno.
 28. orella de conill botànica [Clitocybe infundibuliformis] clitocibe embudado.
 29. orella de fadrí agricultura [en un sembrat] calvero, calva.
 30. orella de gat botànica [helvel·la] oreja de gato.
 31. orella de gat blanca botànica [Helvella crispa] oreja de gato.
 32. orella de gat grisa botànica [H. lacunosa] oreja de gato negra.
 33. orella de Judes botànica [Auricularia auricula-judae] oreja de Judas.
 34. orella de llebre botànica [Otidea leporina] oreja de liebre.
 35. orella de mar zoologia [Haliotis sp] oreja marina (o de mar).
 36. orella de rata botànica [pelosella] vellosilla, oreja de ratón.
 37. orella d'os botànica [Ramonda myconi] oreja de oso, hierba tosera, hierba peluda.
 38. parlar a cau d'orella hablar al oído.
 39. penjar-se a les orelles de figuradament [demanar amb insistència] estar dando (o dar) la lata a. Quan vol alguna cosa, es penja a les orelles de qui sigui fins que l'aconsegueix, cuando quiere algo, está dando la lata a quien sea hasta que lo consigue.
 40. qui tingui orelles que hi senti al buen entendedor pocas palabras bastan (o con pocas palabras basta).
 41. tancar l'orella a figuradament i familiarment [no fer cas] cerrar los oídos a.
 42. veure's les orelles figuradament i familiarment [després d'una malaltia] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza).
 43. veure's les orelles figuradament i familiarment [econòmicament] levantar (o alzar) cabeza (o la cabeza), salir a flote, ver la luz, salir adelante.
 44. xiular-li les orelles figuradament i familiarment zumbarle (o silbarle) los oídos.