os

  masculí [pl: ossos]
 1. zoologia oso.
 2. figuradament [home lleig] oso.
 3. lleig com un os figuradament i familiarment más feo que Picio, feo como un susto.
 4. os blanc (o polar) zoologia [Thalarctos maritimus] oso blanco (o polar, o marítimo).
 5. os bru zoologia [Ursus arctos] oso pardo.
 6. os d'Alaska zoologia [U. gygas] oso de Alaska.
 7. os formiguer zoologia oso hormiguero.
 8. os gris zoologia [U. horribilis] oso gris.
 9. os malai zoologia [Helarctos malayanus] oso malayo.
 10. os morrut zoologia [Melursus ursinus] oso bezudo.
 11. os negre americà zoologia [Euarctos americanus] oso negro americano.
 12. os rentador zoologia [Procyon lotor] mapache, oso lavador.
 13. os tibetà zoologia [Selenarctos thibetanus] oso tibetano (o del Himalaya, o del collar). 14. Vegeu també:
  os1