per

  preposició [amb l'article el es contreu en pel]
 1. [davant de nom, pronom, adjectiu i article, indicant lloc, mitjà, instrument, causa, manera, autor, ordre, etc] por.
 2. [cada] a, por. Guanya tant per setmana, gana tanto a la (o por) semana.
 3. de, por. L'agafà per la mà, le cogió de la mano.
 4. [allò en consideració a què] para. És molt alt per l'edat que té, es muy alto para la edad que tiene.
 5. [durant, en els noms dels mesos] en. Pel gener, en enero.
 6. [davant d'infinitiu, indicant la finalitat, el motiu] para. Treballa per guanyar-se la vida, trabaja para ganarse la vida.
 7. [indicant una acció a realitzar] por. Pis per llogar, piso por alquilar.
 8. per a [destinació] para. És per al teu germà, es para tu hermano.
 9. per a [objecte] para. No serveix per a res, no sirve para nada.
 10. per a [direcció] para. Aviat sortirà el vaixell per a Menorca, pronto saldrá el barco para Menorca.
 11. per a [finalitat temporal] para. Ho he d'acabar per a diumenge, lo tengo que acabar para el domingo.
 12. per a [amb un verb en passiva pron o reflexa] para. Les tisores s'usen per a tallar, las tijeras se usan para cortar.
 13. per al que para lo que. Per al que serveix..., para lo que sirve...