permetre

    verb transitiu
  1. permitir. El governador no ha permès la manifestació, el gobernador no ha permitido la manifestación.
  2. permitir. Aquesta màquina permet de fer càlculs molt precisos, esta máquina permite hacer cálculos muy precisos.
  3. em permeteu? ¿me permite?, ¿usted permite?
  4. permeteu-me que us digui (o de dir-vos) permítame que le diga.
  5. verb pronominal
  6. permitirse. M'he permès d'entrar sense trucar, me he permitido entrar sin llamar.