pres
| -a

  adjectiu i masculí i femení
 1. [privat de llibertat] preso -sa.
 2. femení
 3. [acció de prendre] toma, tomadura p fr. Presa de contacte, toma de contacto.
 4. [conquesta] toma, conquista. La presa d'una fortalesa, la toma de una fortaleza.
 5. [de caça] presa.
 6. medicina toma. En tres preses, en tres tomas.
 7. electricitat [connexió] toma.
 8. marina, marítim angaria.
 9. tecnologia [conducte d'aigua, aire, electricitat] toma.
 10. tecnologia [enduriment] endurecimiento m, fraguado m.
 11. construcció [en un riu, un estany] presa, embalse m.
 12. de presa [ocell] de presa.
 13. fer presa figuradament hacer presa.
 14. presa de consciència toma de conciencia.
 15. presa de contenció construcció presa de contención (o de regulación).
 16. presa de corrent electricitat toma de corriente (o toma).
 17. presa de dades informàtica toma de datos.
 18. presa de possessió [d'un càrrec] toma de posesión.
 19. presa de terra [d'una antena] toma de tierra.
 20. presa de vel [d'una monja] toma de velo.
 21. presa de xocolata pastilla (u onza) de chocolate.
 22. presa d'hàbit [d'un religiós] toma de hábito.