punt

  masculí
 1. [senyal] punto.
 2. [costura] punto.
 3. [de l'espai] punto.
 4. [lloc] punto, lugar. Es trobaren en un punt de la Costa Brava, se encontraron en un punto de la Costa Brava.
 5. [de sabates] número. Quin punt calça?, ¿qué número calza?
 6. [escultura] punto. Treure de punts, sacar de puntos.
 7. [aspecte] punto. El punt capital de la qüestió, el punto capital de la cuestión.
 8. [examen, exercici] punto. Ha tret vuit punts, ha sacado ocho puntos.
 9. anatomia punto. Punt cec, punto ciego.
 10. física punto. Punt d'ebullició, de fusió, punto de ebullición, de fusión.
 11. jocs d'entreteniment punto, tanto. Ha guanyat per dos punts, ha ganado por dos puntos.
 12. gramàtica [signe ortogràfic] punto.
 13. heràldica punto.
 14. matemàtiques punto.
 15. música punto.
 16. música [per a augmentar la durada i el valor] puntillo.
 17. tecnologia punto.
 18. indústria tèxtil punto.
 19. figuradament [fase, aspecte] punto. L'afer està en el seu punt crític, el asunto está en su punto crítico.
 20. figuradament [estat] punto. Un punt dolç, salat, un punto dulce, salado.
 21. al punt en su punto. L'arròs està al punt, el arroz está en su punto.
 22. al punt [fruites] en sazón.
 23. al punt de caramel a punto de caramelo.
 24. a punt (o a bon punt) [en el moment oportú] a punto, a tiempo. Has arribat a punt: podràs entrar, has llegado a punto: podrás entrar.
 25. a punt [disposat] a punt. Sempre a punt, siempre a punto.
 26. arribats (o arribades les coses) en aquest punt llegados (o llegadas las cosas) a este punto.
 27. calçar molts (o pocs) punts figuradament [molt o poc avantatjat] calzar muchos (o pocos) puntos.
 28. collir els punts escorreguts [d'una mitja] coger los puntos.
 29. de mig punt arquitectura de medio punto.
 30. des d'aquest punt de vista desde este punto de vista.
 31. donar punts medicina dar puntos.
 32. donar punts (o quatre punts) [cosir] dar unas puntadas.
 33. dos punts gramàtica dos puntos.
 34. en punt en punto. Arribà a les dues en punt, llegó a las dos en punto.
 35. ésser el punt de mira de tothom ser el blanco de todas las miradas.
 36. ésser un bon punt figuradament i familiarment ser (o estar hecho) un buen punto. Ja és un bon punt, aquest!, ¡menudo punto es ese!
 37. estar a punt estar a punto. Estava a punt per a la reunió, estaba a punto para la reunión.
 38. estar a punt d'anar-se'n estar a punto de irse.
 39. estar a punt de estar a punto de, estar en un tris de. Va estar a punt de caure, estuvo a punto de caerse.
 40. fer una cosa per punt hacer una cosa por puntillo (o por la honrilla).
 41. fer punt figuradament [parar] poner punto final. Com que no ens entendríem, fem punt, como no vamos a entendernos, pongamos punto final.
 42. fins a cert punt hasta cierto punto.
 43. fins al (o a un) punt que hasta tal punto que.
 44. guanyar punts figuradament apuntarse un tanto.
 45. no faltar ni un punt ni una coma figuradament i familiarment sin faltar punto ni coma, sin faltar una coma.
 46. no tenir punt de comparació no tener punto de comparación, no admitir comparación.
 47. posada al punt puesta a punto.
 48. posar els punts sobre les is poner los puntos sobre las íes.
 49. punt admiratiu [signe d'admiració] admiración.
 50. punt cardinal punto cardinal.
 51. punt crític punto crítico.
 52. punt de fàbrica construcció punto de fábrica.
 53. punt de fuga art punto de fuga.
 54. punt de llum punto de luz.
 55. punt de mira punto de mira.
 56. punt d'endoll punto de enchufe.
 57. punt de neu [clara d'ou] punto de nieve.
 58. punt d'enllumenat punto de alumbrado.
 59. punt de parada transports punto de parada, parada.
 60. punt de partida punto de partida (o de arranque).
 61. punt de penal esports punto de penalti.
 62. punt de referència punto de referencia.
 63. punt de suport punto de apoyo.
 64. punt de vista punto de vista.
 65. punt d'honor pundonor, estimación propia, punto, punto de honra.
 66. punt d'incidència física punto de incidencia.
 67. punt i a cap (o a part) punto y aparte.
 68. punt i coma punto y coma.
 69. punt mort punto muerto.
 70. punts suspensius puntos suspensivos.
 71. punt volat [en una l·l] punto de geminación.
 72. tan bon punt tan pronto como, nada más, no bien. Tan bon punt sortí, es posà a ploure, tan pronto como salió (o nada más salir, o no bien hubo salido) empezó a llover.
 73. tenir un punt de [una mica] tener un punto de, ser algo. Té un punt d'agre, tiene un punto de agrio (o es algo agrio).
 74. tocar el punt feble figuradament poner el dedo en la llaga.
 75. tocar el punt sensible tocar en la herida (o la fibra sensible).
 76. venir a bon punt familiarment venir a punto.