sentir

  verb transitiu
 1. [percebre] sentir. Sentir fred, calor, un sabor, sentir frío, calor, un sabor.
 2. [oir] oír. No sents el que et dic?, ¿no oyes lo que te digo?
 3. [escoltar] escuchar. Sentir música, escuchar música.
 4. [percebre sons] oír, sentir. Sentir passes, oír pasos.
 5. [tenir la sensació] notar, percibir, percatarse pron, sentir. Sentia que no era ben rebut, notaba que no era bien recibido.
 6. [experimentar] sentir, experimentar. Sentir tristesa, menyspreu, sentir tristeza, desprecio.
 7. [lamentar] sentir, lamentar. Sentir la mort d'algú, sentir la muerte de alguien.
 8. com si sentís ploure familiarment como quien oye llover.
 9. fer com si sentís ploure familiarment hacer como quien oye llover, llamarse andana, hacerse el longui (o el longuis).
 10. sentir-hi oír. No hi sent gaire, no oye mucho.
 11. tal com ho sents como lo oyes, como suena.
 12. verb pronominal
 13. sentirse. Sentir-se malalt, sentirse enfermo.
 14. sentirse, resentirse, dolerse. Se'n va sentir molt, d'aquelles injúries, se sintió mucho de aquellas injurias.