tirada

  femení
 1. [acció de llançar] tiro m. Una tirada de pilota, un tiro de pelota.
 2. [acció de disparar] tiro m, disparo m.
 3. [inclinació] querencia, inclinación. Tenen tirada cap al seu poble natal, tienen querencia hacia su pueblo natal.
 4. [d'una línia] trazado m, traza.
 5. [d'una peça de roba, d'una paret] tirada.
 6. [distància] tirada, tirón m, trecho m.
 7. [d'aigua, de vi] trago m. Només he pres una tirada d'aigua, solamente he tomado un trago de agua.
 8. [sèrie, tanda] tirada. Una tirada de versos, una tirada de versos.
 9. jocs d'entreteniment [de daus, etc] tirada.
 10. arts gràfiques [tiratge] tirada, tiraje m.
 11. arts gràfiques [nombre d'exemplars] tirada, tirado m.
 12. d'una tirada de (o en) una tirada (o un tirón). Vaig escriure deu planes d'una tirada, escribí diez páginas de un tirón.
 13. d'una tirada [parlar, llegir] de corrido, de corrida, de carrerilla. Ha dit la lliçó d'una tirada, ha dicho la lección de corrido.