tirat

    masculí
  1. [d'una línia, d'un camí] trazado.
  2. [d'una persona] aire, pinta f, aspecto. Una jove alta, elegant, amb tirat de reina, una joven alta, elegante, con aire de reina.
  3. [inclinació, propensió] inclinación, propensión, tendencia f. Té molt tirat a fer tal cosa, tiene mucha inclinación a hacer tal cosa.