tret1

  masculí
 1. [tir] tiro, disparo. Un tret d'escopeta, un tiro de escopeta.
 2. [trajectòria] tiro. Tret desviat, tiro desviado.
 3. [distància] tiro. A un tret d'escopeta, a un tiro de escopeta.
 4. [característica] rasgo, característica f.
 5. [del rostre] rasgo, facciones f pl. Trets molt fins, rasgos muy finos (o facciones muy finas).
 6. a grans trets a grandes rasgos, en líneas generales.
 7. a tret a tiro.
 8. a tret de canó a boca jarro, a boca de jarro.
 9. a trets a tiros.
 10. d'un tret de un tiro.
 11. del dit al fet hi ha un tret del dicho al hecho hay (o va) mucho trecho.
 12. engegar un tret a dar (o pegar) un tiro a.
 13. engegar-se un tret [suïcidar-se] pegarse un tiro.
 14. errar el tret figuradament errar el tiro.
 15. haver-se-les (o heure-se-les) a trets liarse a tiros. 16. Vegeu també:
  tret2