triar

    verb transitiu
  1. elegir, escoger, triar p fr. Han triat el més petit, han elegido el más pequeño.
  2. [llegums, etc] limpiar. Trieu les llenties, limpiad las lentejas.
  3. [un paràgraf] entresacar.