u1

  adjectiu i masculí i femení
 1. [primer] uno. El quilòmetre u, el kilómetro uno. La pàgina u, la página uno.
 2. masculí
 3. [pl: uns] uno. Onze s'escriu amb dos uns, once se escribe con dos unos.
 4. adjectiu i masculí
 5. filosofia uno.
 6. pronom
 7. [una persona, una cosa] uno.
 8. cada u [cadascú] cada uno.
 9. ésser tot u ser todo uno. Pujar a la bicicleta i caure fou tot u, subir a la bicicleta y caerse fue todo uno.
 10. no es tot u no es lo mismo, no es la misma cosa. 11. Vegeu també:
  u2