ull

  masculí
 1. anatomia ojo.
 2. [forat, clot] ojo. L'ull de la clau, el ojo de la llave.
 3. [de l'agulla] ojo.
 4. [del pany] ojo.
 5. [del pont] ojo.
 6. [de xarxa, de filat] ojo, malla f.
 7. [de l'escala] hueco, ojo.
 8. [dolla] ojo. L'ull d'un martell, el ojo de un martillo.
 9. [del pa, del formatge] ojo.
 10. [taca circular] ojo. Els ulls de la cua d'un paó, los ojos de la cola de un pavo real.
 11. [d'un riu] fuente f.
 12. [entre núvols] claro, clara f. Un ull de cel blau, un claro de cielo azul.
 13. arquitectura [obertura de la cúpula] ojo.
 14. botànica [part més tendra] cogollo. L'ull de l'enciam, el cogollo de la lechuga.
 15. botànica [brot] ojo, yema f.
 16. arts gràfiques [relleu, part d'una lletra] ojo.
 17. marina, marítim [forat] ojo.
 18. [generalment en plural] [mirada] ojo, mirada f, vista f.
 19. [generalment en plural] [mirada vigilant] mirada f, ojo. Els ulls de l'amo, la mirada del amo.
 20. plural familiarment [ulleres] ojos. Algú ha vist els meus ulls?, ¿alguien ha visto mis ojos?
 21. figuradament ojo. Els ulls de l'esperit, los ojos del espíritu.
 22. figuradament [perspicàcia] ojo. Tenir ull per a triar personal, tener ojo para escoger personal.
 23. abaixar els ulls bajar los ojos (o la vista).
 24. a bell ull (o a ull) a ojo (o a ojo de buen cubero).
 25. aclucar els ulls [adormir-se] cerrar los ojos.
 26. aclucar els ulls [morir-se] cerrar los ojos.
 27. alçar els ulls alzar (o levantar) los ojos (o la vista, o la mirada).
 28. als meus ulls [al meu entendre] a mi entender (o juicio), en mi opinión.
 29. als ulls de [segons] a los ojos de.
 30. amb els ulls desorbitats (o fora de si) con los ojos fuera de las órbitas.
 31. amb uns ulls com unes taronges con los ojos como platos (o desmesuradamente abiertos, o muy abiertos).
 32. anar-se'n els ulls [darrere una cosa] írsele los ojos a alguien.
 33. apartar els ulls apartar los ojos (o la vista).
 34. a quatre ulls [veure's, entrevistar-se] a solas, los dos solos.
 35. a ull nu a simple vista, a bulto.
 36. a ulls clucs figuradament a cierra ojos, a (o con los) ojos cerrados. Digues-li que sí a ulls clucs, dile que sí con los ojos cerrados.
 37. a ulls clucs figuradament [creure's una cosa] a pies juntillas.
 38. a ulls veients [palesament] a ojos vistas.
 39. caure a l'ull [agradar] llevarse los ojos de la gente (o de alguien).
 40. cop d'ull ojeada, mirada rápida. Amb un cop d'ull s'adonà de la situació, con una ojeada se dio cuenta de la situación.
 41. costar un ull (o un ull de la cara) familiarment costar un ojo de la cara (o un sentido, o un riñón).
 42. cremar-se els ulls figuradament [escrivint, brodant, etc] dejar la vista, dejarse los ojos, quemarse las pestañas. En aquell brodat, s'hi ha cremat els ulls, ha dejado la vista en aquel bordado.
 43. d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol ojos que no ven, corazón que no siente.
 44. davant dels ulls delante de los ojos, en mis (o tus, etc) propias narices.
 45. deixar els ulls en una cosa clavar la vista en algo.
 46. donar un cop d'ull echar (o dar) una ojeada, mirar por encima, pasar la vista.
 47. dormir amb els ulls oberts [vigilar] dormir con los ojos abiertos.
 48. dur (o portar) quatre ulls figuradament tener cuatro ojos.
 49. enaiguar-se (o enllagrimar-se) els ulls [de llàgrimes] llenársele (o arrasársele) los ojos de lágrimas.
 50. encendre-se-li els ulls [de desig] encandilársele los ojos.
 51. entelar-se els ulls nublarse los ojos (o la vista).
 52. en un tancar i obrir d'ulls (o en un girar els ulls, o en un batre d'ulls) figuradament en un abrir y cerrar de ojos, en menos que canta un gallo, en un decir amén (o Jesús).
 53. espurnejar els ulls asomar las lágrimas a los ojos, chispear los ojos, hacer chiribitas los ojos.
 54. ésser tot ulls [posar atenció] ser todo ojos.
 55. estar fins als ulls (d'una cosa) figuradament estar hasta los ojos (o hasta la coronilla, o hasta las narices, o hasta los pelos).
 56. fer els ulls grossos [deixar fer, deixar passar] hacer la vista gorda, cerrar los ojos.
 57. fer entrar pels ulls [una cosa] meter por los ojos.
 58. fer mal d'ulls [coses que no lliguen] darse de bofetadas.
 59. fer uns ulls com unes taronges figuradament i familiarment arquear (o enarcar) las cejas.
 60. girar els ulls volver la mirada (o los ojos).
 61. girar els ulls en blanc poner los ojos en blanco.
 62. menjar amb els ulls figuradament comer con los ojos.
 63. menjar més amb els ulls que amb la boca comer más con los ojos que con la boca.
 64. menjar-se amb els ulls [algú, una cosa] comerse con los ojos.
 65. més hi veuen quatre ulls que no pas dos más ven cuatro ojos que dos.
 66. mirar de bon ull [algú] mirar con buenos ojos.
 67. mirar de cua d'ull mirar con el rabillo del ojo, mirar de reojo, mirar de lado (o de medio lado).
 68. moll d'ulls [que plora fàcilment] llorica, llorón.
 69. negar-se els ulls humedecerse los ojos, anegarse los ojos en lágrimas, agolparse las lágrimas en los ojos.
 70. no perdre d'ull (o de cua d'ull) no quitar los ojos de encima, no quitar ojo. No el perdis d'ull (o de cua d'ull), no le quites los ojos de encima.
 71. no poder aclucar els ulls no pegar ojo (o pestaña), no poder cerrar los ojos.
 72. no tenir prou ulls per a no tener ojos más que para.
 73. no tenir ulls per a veure [una desgràcia, etc] no poder soportar la vista de.
 74. no treure els ulls de sobre no quitar ojo (o el ojo, o la vista) de encima.
 75. no veure-hi de cap ull alegrársele a alguien los ojos.
 76. obrir els ulls figuradament abrir los ojos.
 77. obrir els ulls a la llum d'aquest món [néixer] ver la luz (o la luz del día).
 78. parlar amb els ulls figuradament hablar con los ojos.
 79. passar per ull marina, marítim [una embarcació] pasar por ojo, irse a pique.
 80. posar (o clavar) els ulls en (o damunt) poner (o clavar) el ojo (o los ojos) en, poner la mira (o las miras) en, tener los ojos puestos en.
 81. riure-li els ulls a algú bailarle a alguien los ojos.
 82. saltar als ulls figuradament saltar a los ojos (o a la vista).
 83. sortir-li els ulls d'òrbita (o de la cara) figuradament saltársele a alguien los ojos, salírsele los ojos de las órbitas.
 84. tancar (o cloure) els ulls a la llum d'aquest món [morir-se] cerrar los ojos.
 85. tenir cara i ulls figuradament [ésser com cal] ser como Dios manda (o como es debido).
 86. tenir davant dels ulls tener delante de los ojos, tener ante sí.
 87. tenir els ulls al clatell figuradament i familiarment tener una venda en los ojos.
 88. tenir els ulls lleganyosos tener los ojos legañosos, estar (o ser, o ser un) legañoso, tener legañas en los ojos.
 89. tenir ull (o bon ull, o molt ull) [per a entendre quelcom] tener ojo (o buen ojo, o muy buen ojo, u ojo clínico).
 90. tòrcer els ulls bizcar los ojos.
 91. ull cluc [tancat] ojo cerrado.
 92. ull de bou [finestra] ojo de buey.
 93. ull de gat mineria ojo de gato.
 94. ull de l'escala hueco (u ojo) de la escalera.
 95. ull de perdiu botànica [Adonis aestivalis] ojo de perdiz.
 96. ull de perdiu indústria tèxtil ojo de perdiz.
 97. ull de peix fotografia objetivo gran angular.
 98. ull de poll ojo de gallo, callo.
 99. ull de vellut ojo a la funerala.
 100. ull de vidre ojo de cristal.
 101. ull del cul [anus] ojo del culo, ojete.
 102. ull màgic tecnologia ojo mágico.
 103. ull per ull, dent per dent ojo por ojo, diente por diente.
 104. ulls ametllats (o allargats) ojos rasgados.
 105. ulls blaus ojos azules (o zarcos).
 106. ulls de basilisc figuradament [ulls vius] ojos que hablan, ojos parleros.
 107. ulls de gos ojos negros.
 108. ulls de mussol [inexpressius] ojos vidriosos (o apagados).
 109. ulls de puça (o de patacó) ojos muy pequeños.
 110. ulls enfonsats ojos hundidos.
 111. ulls entelats [humits] ojos vidriosos.
 112. ulls girats (o guerxos) ojos de bitoque (o de bizco).
 113. ulls lleganyosos ojos legañosos (o pitarrosos).
 114. ulls parladors [expressius] ojos que hablan (o parleros).
 115. ulls plorosos ojos llorosos.
 116. ulls secs [sense llàgrimes] ojos secos.
 117. ulls sortints ojos saltones.
 118. ulls tendres (o molls) [plorosos] ojos tiernos (o llorosos).
 119. ulls vidriosos [inexpressius] ojos vidriosos.
 120. ull viu [atenció] ojo alerta (o avizor). Cal estar ull viu, hay que estar ojo avizor.
 121. ull viu! ¡mucho ojo!, ¡ojo!, ¡al tanto!
 122. veure de bon ull [amb simpatia] mirar con buenos ojos.
 123. veure algú de mal ull [amb antipatia] mirar a alguien con malos ojos, tener a alguien entre ojos (o sobre ojos).