vendre

  verb transitiu
 1. vender. Vendre llibres, cotxes, fruita, carn, vender libros, coches, fruta, carne. Vendre favors, càrrecs, vender favores, cargos. Vendre la seva ànima, vender su alma.
 2. [trair] vender, traicionar. Vendre un amic, vender a un amigo.
 3. contar, decir. No sé si és veritat, però així m'ho han venut, no sé si es verdad, pero así me lo han contado.
 4. vendre al comptat vender al contado.
 5. vendre a la menuda (o al detall) vender al por menor (o al detall).
 6. vendre a l'engròs vender al por mayor.
 7. vendre a termes (o a terminis, o a pagues) vender a plazos.
 8. verb pronominal
 9. venderse.
 10. figuradament [deixar-se subornar] venderse.
 11. figuradament [trair-se] venderse.