victòria

    femení
  1. victoria. Victòria esclatant, victoria aplastante.
  2. botànica [Victoria sp] victoria regia.
  3. transports [cotxe descobert] victoria.
  4. cantar victòria cantar victoria.
  5. victòria pírrica victoria pírrica.
  6. interjecció
  7. ¡victoria!