violent
| -a

    adjectiu
  1. violento -ta. Una tempestat violenta, una tempestad violenta.
  2. [agressiu] violento -ta.
  3. figuradament violento -ta. Una passió violenta, una pasión violenta.
  4. ésser violent [de fer una cosa] ser violento.
  5. estar (o sentir-se, o trobar-se) violent estar (o sentirse, o encontrarse) violento.