volt

  masculí
 1. [contorn] contorno, perímetro. El volt del coll, el contorno del cuello.
 2. vuelta f. En aquest cabdell hi ha quaranta volts de fil, en este ovillo hay cuarenta vueltas de hilo.
 3. [volta] vuelta f. Els autobusos de circumval·lació fan vint volts al dia, los autobuses de circunvalación dan veinte vueltas al día.
 4. [torn] turno, vez f. Ara és el teu volt, ahora es tu turno.
 5. vuelta f, ronda f. No resten caramels per a un altre volt, no quedan caramelos para otra vuelta.
 6. jocs d'entreteniment mano f, ronda f.
 7. física [unitat de força] voltio, volt.
 8. plural [voltants] alrededores, cercanías f, contornos, proximidades f.
 9. fer el volt de dar la vuelta a. Fer el volt de la plaça, dar la vuelta a la plaza.
 10. fer un volt [fer una passejada] dar un paseo (o una vuelta).
 11. pels (o als) volts [d'un lloc] por las inmediaciones, cerca. Aquest poble és pels volts de Vic, este pueblo está por las inmediaciones de Vic.
 12. pels (o als) volts [temps] a eso de, alrededor de. Pels volts de les deu, a eso de las diez.