bastiment

Pronúncia: bəstimén
    masculí
  1. [acció de bastir] construction f.
  2. tecnologia châssis, charpente f.
  3. automòbil, automobilisme châssis.
  4. construcció [marc] cadre, armature f, chambranle.
  5. antigament i regionalisme marina, marítim vaixell.
  6. bastiment de doella construcció dormant.