cambra

Pronúncia: kámbɾə
  femení
 1. [habitació] pièce.
  1. [de dormir] chambre à coucher.
  2. [del rei] chambre.
 2. marina, marítim [departament] carré m, chambre.
  • [cabina] cabine.
 3. [assemblea] chambre. Cambra de diputats, chambre des députés.
 4. dret i economia chambre. Cambra de comerç, d'indústria, agrària, chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture.
 5. automòbil, automobilisme [d'un pneumàtic] chambre à air.
 6. cinematografia, televisió i fotografia càmera.
 7. ciències militars [d'arma de foc] chambre.
 8. [usat generalment en pl] antigament [deposició de ventre] selles pl. Cambres clares, selles claires.
 9. anar de cambra aller à la selle.
 10. cambra alta [senat] chambre haute.
 11. cambra apostòlica chambre apostolique.
 12. cambra aquosa anatomia [de l'ull] humeur aqueuse.
 13. cambra baixa (de diputats) chambre basse (des députés).
 14. cambra cuirassada chambre forte.
 15. cambra d'aire automòbil, automobilisme [d'un pneumàtic] chambre à air.
 16. cambra de bany salle de bain.
 17. cambra de combustió tecnologia chambre de combustion.
 18. cambra de compensació economia chambre de compensation.
 19. cambra de gas chambre à gaz.
 20. cambra dels mals endreços débarras (fourre-tout).
 21. cambra fosca chambre obscure.
 22. cambra freda (frigorífica) chambre froide.
 23. cambra mortuòria chambre mortuaire (chapelle ardente).
 24. cambres de sang medicina méléna (mélæna).
 25. treballar en cambra [privadament] travailler en chambre.